twitter bot
ساخت یک بات توییتری با پایتون

پروژه‌ی مناظره آی‌بی‌ام همزمان باید با مسائل یک بات توییتری می‌تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در این پست آموزش ساخت یک بات را شرح داده‌ام که نمونه‌ی مشابه آن در اکانت توییتر خودم مشغول به کار است.

نماد ماریجوانا
ماریجوانا، روان‌پریشی و قانونی‌سازی

پژوهش‌های متعددی درباره‌ی ارتباط ماریجوانا و اختلالات روان‌پریشی مانند اسکیزوفرنی وجود دارد. اغلب پژوهش‌ها بر وجود یک رابطه‌ی هم‌بستگی (کورولیشن) میان سومصرف ماریجوانا و ابتلا به روان‌پریشی اتفاق نظر دارند.

بحث بین انسان و ربات
مناظره‌ی انسان و هوش مصنوعی

پروژه‌ی مناظره آی‌بی‌ام همزمان باید با مسائل پردازش زبان‌های طبیعی، تبدیل متن نوشتاری به سخن گفتاری و نیز با قوانین قیاس و بحث و استنتاج و استقراء سروکله بزند.

چگونگی بوجود آمدن هوش طبیعی
هوش غیرمصنوعی و داستان آن

هوش قادر به تغییر جهان در تصویر خود است. هوش ، ما را قادر ساخته که به محدودیت‌های زیستی و ارثی غلبه کنیم و خود را در این فرایند تغییر دهیم. داستان هوش انسان از جهانی آغاز می‌شود که قادر به کدبندی کردن اطلاعات است