نماد ماریجوانا
ماریجوانا، روان‌پریشی و قانونی‌سازی

پژوهش‌های متعددی درباره‌ی ارتباط ماریجوانا و اختلالات روان‌پریشی مانند اسکیزوفرنی وجود دارد. اغلب پژوهش‌ها بر وجود یک رابطه‌ی هم‌بستگی (کورولیشن) میان سومصرف ماریجوانا و ابتلا به روان‌پریشی اتفاق نظر دارند.