تفاوت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

تفاوت بین هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چیست؟

هوش مصنوعی (AI) ، یادگیری عمیق و یادگیری ماشین – این اصطلاحات گاهی با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا می‌کنند و گیچ‌کننده می‌شوند و افراد هرکدام را به‌ازای دیگری به کار می‌برند.  AI یعنی کامپیوتری که به‌نحوی رفتار انسان را تقلید کند. یادگیری ماشین. زیرمجموعه‌ای از AI...